CẢM XÚC CỦA TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TÔI

Xuất bản vào 15:52:34 16/01/2017

Khi sự tự nhận thức của chúng ta trở nên sâu sắc hơn, cuối cùng chúng ta sẽ đạt đến một nhận thức rất quan trọng: chúng ta không phải là cảm xúc của chúng ta.
Chúng ta luôn coi cảm xúc của chúng ta là chúng ta. Điều này được thể hiện trong ngôn ngữ chúng ta sử dụng để miêu tả nó. Ví dụ, chúng ta nói: “Tôi giận dữ”, hoặc “Tôi hạnh phúc”, hoặc “Tôi buồn”, như thể sự giận dữ, hạnh phúc, hoặc nỗi buồn là chính chúng ta, hoặc đang trở thành con người chúng ta. Đối với tâm trí, cảm xúc của chúng ta trở thành chính bản thể của mình.
Nếu tập thiền đủ, cuối cùng bạn có thể nhận thấy một sự chuyển đổi vi tế nhưng rất quan trọng – BẠN CÓ THỂ BẮT ĐẦU NHẬN RA RẰNG CẢM XÚC CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ NHỮNG GÌ BẠN CẢM THẤY, CHỨ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI BẠN. Cảm xúc chuyển từ bản thể (“tôi”) sang trải nghiệm (“tôi cảm thấy”). Nếu tập thiền nhiều hơn nữa, có thể có một sự chuyển đổi nữa, cũng vi tế nhưng rất quan trọng – BẠN CÓ THỂ BẮT ĐẦU COI CẢM XÚC ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ HIỆN TƯỢNG SINH LÝ. CẢM XÚC TRỞ THÀNH NHỮNG GÌ CHÚNG TA TRẢI NGHIỆM TRÊN CƠ THỂ, vì vậy chúng ta chuyển từ “Tôi giận dữ” sang “Tôi trải nghiệm sự giận dữ trên cơ thể tôi”.
Sự chuyển đổi vi tế này cực kì quan trọng vì nó cho thấy chúng ta có khả năng làm chủ các cảm xúc. Nếu cảm xúc chính là tôi thì gần như tôi chẳng thể làm được gì. Tuy nhiên, nếu cảm xúc đơn giản chỉ là những gì tôi trải nghiệm trên cơ thể, thì việc cảm thấy tức giận sẽ giống như việc cảm thấy đau ở vai sau khi tập nặng; cả hai chỉ là những trải nghiệm sinh lý mà tôi có thể tác động đến. Tôi có thể làm dịu chúng. Tôi có thể phớt lờ chúng và đi ăn kem vì tôi biết rằng sau một vài giờ nữa, tôi sẽ đỡ. TÔI CÓ THỂ TRẢI NGHIỆM CHÚNG MỘT CÁCH TỈNH THỨC. Về cơ bản, tôi có thể thực hiện các hành động đối với chúng vì chúng không phải là bản thể cốt lõi của tôi.
Trong các truyền thống thiền có một ẩn dụ rất đẹp cho điều này. Ý NGHĨ VÀ CẢM XÚC GIỐNG NHƯ ĐÁM MÂY – CÓ ĐÁM MÂY ĐẸP, CÓ ĐÁM MÂY ĐEN – CÒN BẢN THỂ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TA LÀ BẦU TRỜI. Đám mây không phải là bầu trời; chúng chỉ là hiện tượng trên bầu trời, hết đến rồi lại đi. Tương tự, ý nghĩ và cảm xúc không phải là chúng ta; chúng chỉ đơn giản là hiện tượng trong tâm trí và cơ thể, hết đến rồi lại đi.
Với hiểu biết này, chúng ta có thể thay đổi bên trong chúng ta.


Cre: Kiều Anh Tú dịch (Trích Search inside yourself – Chade-Meng Tan)

===> ĐĂNG KÍ NHẬN QUÀ CỦA BE YOURSELF!
https://goo.gl/forms/vqJ49oNgtXlbU8VJ3

Nếu bạn muốn trải nghiệm cùng chúng tôi!