DREAM BIG – 5 LÝ DO BẠN NÊN THIẾT LẬP MỤC TIÊU LỚN (P1)

Xuất bản vào 11:59:06 17/01/2017

Đã kết thúc một năm cũ và cũng là thời điểm bắt đầu một năm mới. Đây là thời điểm mà thông thường mọi người đều hướng sự chú tâm tới việc thiết lập các mục tiêu mới, và lập kế hoạch nhằm cải thiện cuộc sống.
Cá nhân tôi ủng hộ phương pháp đặt ra các mục tiêu liên tiếp, vì bất cứ khi nào một mục tiêu cũ được hoàn thành, chúng ta đã sẵn sàng bắt đầu chuỗi các mục tiêu mới.
Trong bài viết này, ý định của tôi là đưa ra các trường hợp PHẢI “Thiết Lập Những Mục Tiêu Lớn”, và đưa ra 5 lý do cụ thể tại sao việc đặt ra các mục tiêu lớn lại quan trọng.

thiết lập mục tiêu lớn

Hầu hết chúng ta quen với phương pháp đặt mục tiêu S.M.A.R.T là một từ viết tắt được sử dụng nhằm nhắc nhở chúng ta rằng NHỮNG MỤC TIÊU NÊN CỤ THỂ, CÓ THỂ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC, CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC, CÓ LIÊN QUAN VÀ CÓ RÀNG BUỘC VỀ THỜI GIAN. Phương pháp thiết lập mục tiêu này thật tuyệt vời. Tôi đã sử dụng nhiều lần nhằm tạo ra các kết quả có thể nhìn thấy được trong cuộc sống và công việc kinh doanh của tôi. Tôi không gợi ý là chúng ta nên dừng việc đặt ra các mục tiêu S.M.A.R.T, tôi chỉ đặt ra tình huống CUỘC SỐNG SẼ RẤT VUI VẺ khi chúng ta thêm vào đó “NHỮNG MỤC TIÊU LỚN, TÁO BẠO, KHÓ TIN” CÙNG VỚI NHỮNG MỤC TIÊU S.M.A.R.T.

Những mục tiêu lớn thường đáng sợ với hầu hết chúng ta. Nếu bỏ đi chữ ‘A’ trong mô hình S.M.A.R.T, có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng mình không thể đạt được mục tiêu. Chúng ta nhìn vào mục tiêu lớn, và sau đó nhìn lại chính mình, chúng ta đang ở đâu lúc này, và nghĩ rằng “Quan điểm thiết lập mục tiêu là gì, tôi không bao giờ đạt được chúng.” Thực tế là trong nhiều trường hợp CHÚNG TA KHÔNG BIẾT KHẢ NĂNG THỰC SỰ CỦA MÌNH CHO TỚI KHI THỰC SỰ THỬ NGHIỆM CHÚNG.
Cre: Ann_Bolide dịch – lifehack.org

===> ĐĂNG KÍ NHẬN QUÀ CỦA BE YOURSELF!
https://goo.gl/forms/vqJ49oNgtXlbU8VJ3

Nếu bạn muốn trải nghiệm cùng chúng tôi!