DREAM BIG – 5 LÝ DO BẠN NÊN THIẾT LẬP MỤC TIÊU LỚN (P3)

Xuất bản vào 12:08:51 17/01/2017

4. Mục Tiêu Giúp Chúng Ta ‘Thực Tế’ Và Đối Mặt Với Những Thiếu Sót Của Bản Thân

Những mục tiêu lớn khiến chúng ta đối mặt với thực tế. Nếu chúng ta bắt đầu với niềm tin (hoặc thậm chí là hy vọng) rằng những mục tiêu lớn lao là thực sự có thể đạt được, sau đó chúng ta PHẢI HỎI CÂU TIẾP THEO: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÓ XẢY RA? Câu hỏi này mang những tia sáng trong ta về với thực tế.

Chúng ta phải TRUNG THỰC VỚI BẢN THÂN, và chỉ ra những thói quen và hành vi chưa tốt (nếu nó là mục tiêu cá nhân); hay các hệ thống và quy trình kém (hoặc thiếu nguyên lý) nếu nó là mục tiêu kinh doanh. Thật dễ dàng để đổ lỗi cho những người khác, không chịu trách nhiệm và bào chữa. HÃY LÀ NGƯỜI CAN ĐẢM VÀ THỰC TẾ, SẴN SÀNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ NHÌN SÂU VÀO BÊN TRONG ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG THIẾU SÓT HƠN LÀ TÌM KIẾM BÊN NGOÀI. Khi chúng ta thiết lập những mục tiêu lớn chúng ta buộc phải nhìn vào bên trong và thay đổi điều đó.

5. Mục Tiêu Khiến Chúng Ta Phát Triển Thói Quen Một Cách Mạnh Mẽ

Trong tất cả những điều này, những gì đang diễn ra thực sự là một thay đổi trong hành vi. Đây chính là lợi ích lớn nhất của việc thiết lập mục tiêu lớn. NẾU CHÚNG TA THỰC SỰ THEO ĐUỔI (BẰNG CẢ TRÁI TIM), CHÚNG TA BUỘC PHẢI THAY ĐỔI HÀNH VI CỦA MÌNH.

+ Chúng ta trở thành những người tích cực hơn (điểm thứ 1).
+ Chúng ta thiết lập những hệ thống và quy trình có giá trị cho tương lai (điểm thứ 2).
+ Nhưng chúng ta hoàn toàn sống trong hiện tại và cố gắng tất cả thời gian (điểm thứ 3).
+ Cuối cùng chúng ta trở nên ‘thực tế’ với chính mình và tìm kiếm sự thay đổi từ bên trong trước khi chúng ta chỉ đổ lỗi cho những người khác (điểm thứ 4).

Khi chúng ta duy trì tất cả những hành vi này trong một thời gian lâu dài, những gì chúng ta thực sự làm thật đáng kinh ngạc – CHÚNG TA ĐANG KHỞI TẠO NHỮNG THÓI QUEN THAY ĐỔI CUỘC SỐNG MẠNH MẼ.

Bây giờ, thậm chí chúng ta có đạt được mục tiêu lớn đó hay không không quan trọng, chúng ta đã ĐẠT ĐƯỢC MỘT CHIẾN THẮNG LỚN TRONG VIỆC CẢI THIỆN ĐÁNG KỂ BẢN THÂN MÌNH. Đây là lợi ích phụ cuối cùng của việc thiết lập những mục tiêu lớn. MỤC TIÊU GIÚP CHÚNG TA XÂY DỰNG, VÀ HOÀN THIỆN MÌNH, một cách đáng kể, và NÓ ĐƯỢC HOÀN THÀNH THÔNG QUA MỘT SỰ THAY ĐỔI BỀN VỮNG, HÌNH THÀNH QUA SỨC MẠNH CỦA THÓI QUEN.

Cre: Ann_Bolide dịch – lifehack.org

===> ĐĂNG KÍ NHẬN QUÀ CỦA BE YOURSELF!
https://goo.gl/forms/vqJ49oNgtXlbU8VJ3

Nếu bạn muốn trải nghiệm cùng chúng tôi!