Sinh trắc vân tay với hướng nghiệp học sinh – sinh viên

Xuất bản vào 15:36:06 22/09/2016

Sinh trắc vân tay với hướng nghiệp học sinh-sinh viên

Học sinh, sinh viên chính là nguồn tài nguyên quan trọng và thiết yếu nhất của bất kì quốc gia nào. Thân Nhân Trung đã từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Hiền tài mạnh thì đất nước mạnh. Nhưng thực trạng định hướng giáo dục hiện nay đang làm không ít các bạn học sinh, sinh viên mất phương hướng

Học sinh chọn sai định hướng. Sinh viên mơ hồ về con đường chọn. Gia đình và nhà trường lại càng bắt con em rẽ theo hướng khác. Liệu nguyên khí quốc gia có mạnh. Nhờ sự phát triển khoa học nghiên cứu mà sinh trắc vân tay được xem là một “liều thuốc” cấp bách cho các bạn học sinh, sinh viên trong lúc này.

sinh trắc vân tay hướng nghiệp

Ứng dụng sinh trắc vân tay định hướng học sinh, sinh viên

Sinh trắc vân tay được ứng dụng định hướng nghề nghiệp, phát triển học tập cho học sinh, sinh viên như thế nào?

+ Phát hiện các điểm mạnh, điểm yếu, những điểm đặc biệt về thế mạnh bên trong.

+ Định hướng phương thức học tập hiệu quả tương ứng với mỗi cá nhân.

+ Tư vấn, lựa chọn môi trường thích hợp với tài năng vốn có để phát triển.

+ Cân bẳng và cải thiện các mối quan hệ với bạn bè, người thân khi giải mã được bản thân.

Sinh trắc vân tay đã và đang có vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh, sinh viên định hướng và lựa chọn con đường phát triển đúng đắn

Xem thêm để biết rõ hơn về sinh trắc vân tay, sinh trắc vân tay với hướng nghiệp.

Sinh trắc vân tay là gì?

Khám phá nhiều hơn về bạn từ sinh trắc vân tay

Nếu bạn muốn trải nghiệm cùng chúng tôi!