MỐI QUAN HỆ GIỮA VÂN TAY VÀ NÃO BỘ

Xuất bản vào 13:39:11 17/01/2017

Dấu vân tay được hình thành từ tuần thứ 13 đến tuần thứ 19 ở giai đoạn phôi thai. Chúng bắt đầu phát triển trong phôi thai từ tuần thứ 13 và hoàn thiện vào tuần thứ 24.

Nó gắn bó mật thiết với sự phát triển não bộ của trẻ sơ sinh. Sự phân bố các dấu vân tay được xem như là sự hiện diện của các tế bào não và phân bố ở mỗi thùy não.

Nhân cách có thể được hình thành rất sớm trong tử cung của người mẹ, nó được phản ánh thông qua dấu vân tay. Dấu vân tay của mỗi cá nhân là độc đáo và duy nhất. Qua đó, ta có thể thấu hiểu được sở thích, tính cách, khả năng bẩm sinh của một người.

sinh trắc vân tay

Mặc dù dấu vân tay có thể nhận biết được khả năng tiềm tàng của người đó, nhưng người đó sẽ không đạt được khả năng tiềm tàng đó nếu không có sự rèn luyện.

Nếu như dấu vân tay của bạn cho thấy rằng bạn có khả năng về nghệ thuật nhưng nếu bạn thiếu đi sự học tập, rèn luyện, kỷ luật thì tiềm năng của bạn sẽ luôn tiềm ẩn mà không bao giờ được phát huy.

===> ĐĂNG KÍ NHẬN QUÀ CỦA BE YOURSELF!
https://goo.gl/forms/vqJ49oNgtXlbU8VJ3

Xem thêm: Sinh trắc dấu vân tay là gì?

Nếu bạn muốn trải nghiệm cùng chúng tôi!