NHỮNG QUYỂN SÁCH GIÚP BẠN RÈN LUYỆN CHỈ SỐ MQ (P3)

Xuất bản vào 15:46:33 16/01/2017

5. TỨ THƯ LÃNH ĐẠO
“Tứ thư lãnh đạo” là bộ sách đúc kết kinh nghiệm của người xưa, bộ sách như một cẩm nang cho những người đứng đầu.

Từ xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” thì mới thu phục được thiên hạ. Thế nhưng, ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO, KHÔNG PHẢI TỰ NHIÊN MÀ CÓ ĐƯỢC NHỮNG PHẨM CHẤT ĐÓ. NÓ ĐÒI HỎI MỖI NGƯỜI PHẢI TỰ HỌC HỎI, TỰ BỒI DƯỠNG TỐ CHẤT ĐỂ TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO.

Tứ thư lãnh đạo gồm có 4 cuốn:
+ THUẬT LÃNH ĐẠO: chỉ ra người lãnh đạo không nhất thiết phải học rộng, nhưng nhất thiết phải là người có năng lực. Họ phải cung kính lắng nghe, biết lựa lời cấp trên; phải nghiêm khắc mà độ lượng, ân cần niềm nở với cấp dưới; phải biết đặt mình vào vị trí của những người phản đối để tìm cách thu phục họ…
+ THUẬT QUẢN TRỊ: đưa ra những kiến nghị giúp người lãnh đạo có con mắt tinh đời để nhìn người. Bằng những chỉ dẫn cụ thể, sách chỉ ra cách để nhận biết người tốt kẻ xấu. Một điều kiện tiên quyết khi dụng người là công bằng, chính trực, vô tư, không thiên vị.
+ THUẬT XỬ THẾ: Xử thế là tố chất đòi hỏi người lãnh đạo cần phải có. Nói như Adams.J: “Giao thiệp giống như một sức hấp dẫn tiềm ẩn trong tố chất căn bản của mỗi con người, nó có thể thổi luồng gió đầy sức sống vào những việc cứng nhắc khô khan, có thể làm cho những sự việc rối rắm trở nên thông suốt, rõ ràng”.
+ THUẬT DỤNG NGÔN: Tài ăn nói là một công cụ liên kết quan trọng sau công cụ giao thông và công cụ thông tin liên lạc. Cuốn Thuật dụng ngôn đưa ra phương pháp giúp hoàn thiện khả năng nói chuyện hấp dẫn, truyền đạt dễ hiểu, đi vào lòng người. Sách cũng chỉ ra một người lãnh đạo không hoàn toàn làm chủ ngôn ngữ thì chắc chắn không thể lãnh đạo người khác tốt được.
Cre: vnwriter.net

===> ĐĂNG KÍ NHẬN QUÀ CỦA BE YOURSELF!
https://goo.gl/forms/vqJ49oNgtXlbU8VJ3

Nếu bạn muốn trải nghiệm cùng chúng tôi!