SMART THINKING (P1)

Xuất bản vào 12:21:36 16/01/2017

Suy nghĩ thông minh đòi hỏi bạn phát triển NHỮNG THÓI QUEN THÔNG MINH để đạt được kiến thức có chất lượng cao và áp dụng kiến thức của bạn để đạt được mục tiêu của bạn.

TÂM TRÍ CON NGƯỜI ĐƯỢC SẮP ĐẶT ĐỂ SUY NGHĨ CÀNG ÍT CÀNG TỐT.
Phần lớn thời gian, những thói quen của bạn là những thói quen thông minh. Điều không may là chúng ta thường sử dụng từ “thói quen” để ám chỉ về những hành vi mà bạn muốn thay đổi.
NHỮNG THÓI QUEN THÔNG MINH cho phép bạn tiến hành những hành động mà bạn muốn 1 cách tự động hóa. Những hành vi tự động hóa là những hành động mà bạn không phải suy nghĩ (về ý thức) để thực hiện.
Ví dụ, ở nhà, bạn biết vị trí của bàn chải đánh răng. Bạn thực hiện công việc của mình theo cách giống nhau mỗi ngày… Đó là những thói quen thông minh (Smart habits).
Cuộc sống của chúng ta sẽ mệt mỏi khi phải tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản hằng ngày. NHỮNG THÓI QUEN LÀ 1 PHẦN QUAN TRỌNG CỦA SUY NGHĨ THÔNG MINH.
Để hình thành được thói quen thông minh, bạn cần 2 yếu tố sau:
1/ Sự nhất quán giữa 1 hành động và môi trường.
2/ Tiến hành hoạt động đó lặp đi lặp lại.
Bạn sẽ thiết lập được 1 thói quen nhanh hơn khi môi trường mà bạn tiến hành hoạt động đó là duy nhất. Nhưng khi có nhiều hoạt động khác nhau có thể được tiến hành trong những hoàn cảnh tương tự, thì thói quen sẽ cần nhiều thời gian hơn để hình thành.

THÚC ĐẨY CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP BẰNG CÁCH HIỂU VỀ NHỮNG GIỚI HẠN CỦA BẠN.
Thế giới xung quanh bạn có vô số những sự kiện. Nhưng thế giới nhận thức của bạn thì có giới hạn. Khi bạn chuyển những thông tin về những gì đang xảy ra trong thế giới từ kinh nghiệm ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn, thì lượng thông tin đó còn trở nên ít hơn.
Tôi gọi những giới hạn đó là VAI TRÒ CỦA 3 (ROLE OF 3). Ví dụ, bạn đang trải nghiệm một số sự kiện, sẽ có nhiều sự việc xuất hiện trong môi trường của bạn, nhưng bạn chỉ chú ý được khoảng 3 trong số những sự việc đó tại 1 thời điểm.
Điều quan trọng là CẦN NHẬN RA NHỮNG GIỚI HẠN VỀ NHỮNG GÌ BẠN CÓ THỂ GHI NHẬN TẠI 1 THỜI ĐIỂM cũng như những gì bạn có thể chuyển thành trí nhớ.

Cre: Smart Thinking – Markman Art

ĐĂNG KÍ NHẬN QUÀ CỦA BE YOURSELF!
https://goo.gl/forms/vqJ49oNgtXlbU8VJ3

Nếu bạn muốn trải nghiệm cùng chúng tôi!