SMART THINKING (P2)

Xuất bản vào 12:26:08 16/01/2017

NHỮNG GÌ BẠN NHÌN THẤY PHỤ THUỘC VÀO NHỮNG GÌ BẠN BIẾT.
Tầm nhìn của bạn được chỉ dẫn bởi những kiến thức mà bạn có. Não bộ nhận thức một sự vật, sự việc không phụ thuộc vào bản chất sự vật, sự việc mà phụ thuộc vào mức độ tiếp nhận và khả năng ghi nhận của chính nó.

NHỮNG GÌ BẠN BIẾT PHỤ THUỘC VÀO NHỮNG GÌ BẠN THẤY.
Cách thức mà bạn trải nghiệm điều gì đó mới lạ, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cách thức mà bạn nhìn sự việc trong quá khứ. Bạn đang nhìn vấn đề và diễn giải nó thông qua tất cả những kinh nghiệm của bạn trước đây.
Kiến thức của bạn không phải là 1 tập hợp của những sự kiện rời rạc. Nó là 1 mạng lưới nối kết giữa những thông tin. Để có được những kiến thức có chất lượng cao (High-quality knowledge), bạn cần học mối liên quan giữa những kiến thức.
Những điều mới lạ mà bạn có thể học được dễ dàng nhất là những điều có quan hệ với những gì bạn từng gặp trong quá khứ. Vì vậy, hãy cố gắng kết nối những thông tin mới với bất cứ những gì có trong trí nhớ của bạn để tăng khả năng ghi nhớ thông tin của mình.

SUY NGHĨ THÔNG MINH LÀ KHẢ NĂNG CÓ ĐƯỢC KIẾN THỨC CÓ CHẤT LƯỢNG CAO VÀ ÁP DỤNG KIẾN THỨC ĐÓ KHI BẠN CẦN ĐẾN CHÚNG.

Trí nhớ của bạn về điều gì đó xảy đến với bạn trong quá khứ được quy định bởi “VAI TRÒ CỦA 3”. Bạn chỉ có thể nhớ được khoảng 3 việc khác nhau về một kinh nghiệm nào đó, cho dù đó là kinh nghiệm xem 1 trận bóng chày, 1 bộ phim hoặc 1 cuộc họp. Chất lượng của những gì bạn có thể ghi nhớ phụ thuộc vào việc bạn kết nối 3 việc đó với những kiến thức bạn đã biết. Bạn tạo ra được kiến thức có chất lượng cao khi bạn liên kết những thông tin mới với những kiến thức quan trọng mà bạn đã có.
Cre: Smart Thinking – Markman Art

ĐĂNG KÍ NHẬN QUÀ CỦA BE YOURSELF!
https://goo.gl/forms/vqJ49oNgtXlbU8VJ3

Nếu bạn muốn trải nghiệm cùng chúng tôi!