Tái định vị bản thân

SỐNG TRỌN MỘT NGÀY

Tuổi thọ trung bình của người Việt là 70 năm. Nhưng trong 70 năm ấy, có người sống trọn nhưng không để lại thứ gì cho đời. Có người sống 30 năm nhưng để lại hết thảy những điều tốt đẹp. Bởi tiền không mua được thời gian nên bạn phải biết sử dụng chúng […]

Xem thêm
Nếu bạn muốn trải nghiệm cùng chúng tôi!