TÌM HIỂU VỀ SINH TRẮC HỌC VÂN TAY

Xuất bản vào 22:03:52 09/01/2017

Tìm hiểu về sinh trắc học dấu vân tay

1. CÔNG NGHỆ SINH TRẮC HỌC LÀ GÌ?

Sinh trắc học hay Công nghệ sinh trắc học (thuật ngữ khoa học: Biometric) là công nghệ sử dụng những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của mỗi cá nhân như vân tay, mống mắt, khuôn mặt… để nhận diện.

Đây được coi là công cụ xác thực nhân thân hữu hiệu nhất mà người ta sử dụng phổ biến vẫn là NHẬN DẠNG VÂN TAY bởi ĐẶC TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ĐỘC NHẤT của nó và cho đến nay, nhận dạng dấu vân tay vẫn được xem là một trong những phương pháp sinh trắc tin cậy nhất.

 

2. SINH TRẮC VÂN TAY DỰA TRÊN CƠ SỞ KHOA HỌC NÀO?

sinh trắc dấu vân tay

Vân tay của con người được quy định bởi CẤU TRÚC GEN DI TRUYỀN và có MỐI LIÊN HỆ MẬT THIẾT VỚI CẤU TRÚC CỦA NÃO BỘ. Ở tuần thứ 13 của thai kỳ, bộ não được hình thành, đồng thời là sự hình thành của các dấu vân tay, chúng được phát triển dần dần và hoàn thiện vào tuần thứ 24. Cũng như cấu trúc cốt lõi của bộ não (gồm các thùy đại não và tiểu não) vân tay cũng không thay đổi trong suốt cuộc đời. Chính vì vậy PHÂN TÍCH VÂN TAY LÀ PHÂN TÍCH NÃO BỘ.

Hơn thế nữa, phương pháp này không bị ảnh hưởng bới các yếu tố ngoại quan như quan sát, cảm xúc, kỹ năng diễn thuyết, … tất cả đều rất RÕ RÀNG, CÓ CƠ SỞ KHOA HỌC và là DUY NHẤT đối với mỗi cá nhân được phân tích.

Xem thêm : Sinh trắc vân tay là gì

Sinh trắc dấu vân tay ở đâu tốt?

Sinh trắc học vân tay – khai phá tiềm năng bí ẩn 

Nếu bạn muốn trải nghiệm cùng chúng tôi!