PHÂN LOẠI CHỦNG VÂN TAY

Đại bàng: Biểu tượng của mạnh mẽ, chủ động, quyết tâm cao, nổi bật trước đám đông.

Dòng nước chảy: biến hóa, hòa nhập và thích nghi mọi hoàn cảnh như nước, linh động, học hỏi nhanh nhờ khả năng sao chép vô hạn.

Núi: Có thiên hướng chậm chạp khi chưa kích hoạt nhưng vững chãi chắc chắn, kiên trì và có khả năng học hỏi vô hạn.

Nếu bạn muốn trải nghiệm cùng chúng tôi!